آپلود عکس

 

آپلود عکس

 

آپلود عکس

 

آپلود عکس

 

آپلود عکس

 

آپلود عکس

 

آپلود عکس

 

آپلود عکس

 

آپلود عکس

 

آپلود عکس

 

آپلود عکس

 

کوتاه کننده لینک

 

آپلود عکس

 

آپلود عکس

 

آپلود عکس

 

آپلود عکس

 

آپلود عکس

 

آپلود عکس

 

آپلود عکس

 

آپلود عکس

 

آپلود عکس

 

آپلود عکس

 

کوتاه کننده لینک

 

آپلود عکس

 

×

خطا

There was a problem loading image aminbabai.jpg

ادامه مطلب...

شوراها یکی از ارکان نظام و پارلمان محلی هستند که وظیفه مهم آنها پیگیری مسائل مهم شهری، انتخاب شهردار و نظارت بر اجرای امور است. اعضای شورای شهر را با توجه به وظایف مندرج در قانون شوراها، اگر جمعی از متخصصان شهرسازی، معماری، فرهنگی، جغرافیایی، جامعه شناختی و حقوقی تشکیل دهند بهتر می‌توان مسائل و مشکلات شهری را حل کرد.

لذا شهرت، شعار و جناح بندی‌های سیاسی نباید دلیل بر انتخاب افراد باشد چرا که قرار است این افراد انتخاب شده به مدت چهار سال زمینه ساز اصلی‌ترین تصمیمات شهری باشند.با عنایت به نص صریح قانون اساسی درباره لزوم تشکیل و جایگاه شوراها، این مهم باید موردتوجه قرار گیرد که ماهیت شورای شهر یک نهاد خدماتی- اجتماعی است که باید از نگاه سیاسی به این نهاد پرهیز کرد.

اما باید گفت ساختار و ضوابط انتخاب اعضای شوراها و همچنین صلاحیت مورد نیاز جهت کاندیداتوری برای ورود به این نهاد مردمی قابل قبول نیست چرا که در انتخابات شوراها بر روی همه از هر صنف و با هر تخصصی باز است.علی رغم اینکه مدیریت شهری به لحاظ عملکرد یک مجموعه سنگین و تخصصی است، نیاز است افرادی در رأس آن حضور داشته باشند که قوانین و مدیریت شهری، جغرافیایی و حقوق شهروندی را به خوبی بشناسند و یا حداقل تجربه کرده باشند.

داشتن افرادی در شورا که تخصص کافی و در حوزه‌های مدیریت شهری ارتباط نزدیکی با مدیران شهری داشته باشند، می‌تواند به انتخاب شهرداری قوی و کارآمد منجر شود و طبعاً به دنبال آن شهری توسعه یافته را به همراه خواهد داشت.اما نکته قابل توجه که از دوره‌های گذشته انتخابات شوراهای شهر تا کنون با آن مواجه بوده‌ایم این است که هر کسی و از هر صنف و گروهی بدون کمترین آگاهی و تخصص از حوزه مدیریت شهری، پا به عرصه این انتخابات گذاشته تا شانس خود را برای تصاحب کرسی شورا محک بزند.


بی شک نمونه بارز چنین انتخاب‌هایی را همه ما در شهرهای مختلف سراغ داریم که افرادی که کم‌ترین تخصص در حوزه شهری را دارند، اعم از سیاستمدار، بازاری، بازنشسته، ورزشکار، پزشک، خواننده، هنرپیشه و … با حزبی گری، شعار و شهرت پا به این کارزار انتخاباتی گذاشته‌اند و متأسفانه مردم ما هم با انتخابشان نشان داده‌اند که تخصص مرتبط و یا حتی نزدیک به امور شهرنشینی نامزدها کم اهمیت‌ترین دلیل انتخابشان است.


با این وصف باید گفت از کسانی که با لابی گری، حزبی گری، شعار و شهرت بدون تخصص کافی پا به شورای تصمیم ساز شهری می‌گذارند نباید هم انتظار کار تخصصی و حل معضلات شهری را داشته باشیم.لذا بهتر است به جای یک آدم خوب اما غیرمتخصص در میان آدم‌های متخصص بهترین‌ها را انتخاب کنیم چرا که اثرات بسیاری از تصمیمات شوراها برای همیشه در شهرها باقی خواهند ماند و نسل‌های بعد از ما هم باید تاوان تصمیم‌گیری همین افراد غیرمتخصص را بدهند.

نکته مهم دیگر داشتن برنامه نامزدهای انتخاباتی است که این افراد برنامه‌های مدون خود را به مردم ارائه دهند و این امر مستلزم این است که آنها هم ظرفیت شهر و هم زیر ساخت‌ها و کمبودهای شهری را بشناسند تا بتوانند با یک کار کارشناسی شده اهداف شهری را دنبال کنند.
در مجموع نظر نگارنده متن بر این است که نبود تخصص و نداشتن برنامه مدون و متناسب با ظرفیت‌های شهر و همچنین نبود فیلترهای مناسب برای احراز صلاحیت‌های کاندیداهای ورود به شوراهای شهر موجب تشکیل شورا با حداقل کارایی و همچنین بعضاً باعث به وجود آمدن فساد در بدنه شوراها می‌شود که در نهایت نارضایتی مردم و پسرفت شهری را در پی خواهد داشت.

 
پس بیاییم با اندکی تأمل و تفکر , افرادی آگاه , متخصص , متعهد , پاکدست , دلسوز , مردمی و پرتلاش مانند آقای مهندس حامد هداوندخانی (کد 247) را انتخاب کنیم که با نظارت دقیق و بررسی های مناسب , شهر پیشوا را به اوج عمران و آبادانی و ارتقای رضایت شهروندان برساند.

لذا تحقق این امر به نوع انتخاب ما در روز ۲۸ خرداد بستگی دارد که باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد و بدانیم که انتخاب چهره‌هایی مانند آقای مهندس حامد هداوندخانی(کد 247) ، به تحقق شهری آباد و شهروندی شاد , منجر خواهد شد.

@رضا نورمحمدی - خبرنگار

مهندس حامد هداوندخانی,مهندس حامد هداوندخانی کاندیدای شورای اسلامی شهر پیشوا,حامد هداوندخانی کاندیدای شورای اسلامی شهر پیشوا,بهترین کاندیدای شورای اسلامی شهر پیشوا

ادامه مطلب...

شوراها یکی از ارکان نظام و پارلمان محلی هستند که وظیفه مهم آنها پیگیری مسائل مهم شهری، انتخاب شهردار و نظارت بر اجرای امور است. اعضای شورای شهر را با توجه به وظایف مندرج در قانون شوراها، اگر جمعی از متخصصان شهرسازی، معماری، فرهنگی، جغرافیایی، جامعه شناختی و حقوقی تشکیل دهند بهتر می‌توان مسائل و مشکلات شهری را حل کرد.

لذا شهرت، شعار و جناح بندی‌های سیاسی نباید دلیل بر انتخاب افراد باشد چرا که قرار است این افراد انتخاب شده به مدت چهار سال زمینه ساز اصلی‌ترین تصمیمات شهری باشند.با عنایت به نص صریح قانون اساسی درباره لزوم تشکیل و جایگاه شوراها، این مهم باید موردتوجه قرار گیرد که ماهیت شورای شهر یک نهاد خدماتی- اجتماعی است که باید از نگاه سیاسی به این نهاد پرهیز کرد.

 

ادامه مطلب...

اما باید گفت ساختار و ضوابط انتخاب اعضای شوراها و همچنین صلاحیت مورد نیاز جهت کاندیداتوری برای ورود به این نهاد مردمی قابل قبول نیست چرا که در انتخابات شوراها بر روی همه از هر صنف و با هر تخصصی باز است.علی رغم اینکه مدیریت شهری به لحاظ عملکرد یک مجموعه سنگین و تخصصی است، نیاز است افرادی در رأس آن حضور داشته باشند که قوانین و مدیریت شهری، جغرافیایی و حقوق شهروندی را به خوبی بشناسند و یا حداقل تجربه کرده باشند.

داشتن افرادی در شورا که تخصص کافی و در حوزه‌های مدیریت شهری ارتباط نزدیکی با مدیران شهری داشته باشند، می‌تواند به انتخاب شهرداری قوی و کارآمد منجر شود و طبعاً به دنبال آن شهری توسعه یافته را به همراه خواهد داشت.اما نکته قابل توجه که از دوره‌های گذشته انتخابات شوراهای شهر تا کنون با آن مواجه بوده‌ایم این است که هر کسی و از هر صنف و گروهی بدون کمترین آگاهی و تخصص از حوزه مدیریت شهری، پا به عرصه این انتخابات گذاشته تا شانس خود را برای تصاحب کرسی شورا محک بزند.

 

ادامه مطلب...


بی شک نمونه بارز چنین انتخاب‌هایی را همه ما در شهرهای مختلف سراغ داریم که افرادی که کم‌ترین تخصص در حوزه شهری را دارند، اعم از سیاستمدار، بازاری، بازنشسته، ورزشکار، پزشک، خواننده، هنرپیشه و … با حزبی گری، شعار و شهرت پا به این کارزار انتخاباتی گذاشته‌اند و متأسفانه مردم ما هم با انتخابشان نشان داده‌اند که تخصص مرتبط و یا حتی نزدیک به امور شهرنشینی نامزدها کم اهمیت‌ترین دلیل انتخابشان است.


با این وصف باید گفت از کسانی که با لابی گری، حزبی گری، شعار و شهرت بدون تخصص کافی پا به شورای تصمیم ساز شهری می‌گذارند نباید هم انتظار کار تخصصی و حل معضلات شهری را داشته باشیم.لذا بهتر است به جای یک آدم خوب اما غیرمتخصص در میان آدم‌های متخصص بهترین‌ها را انتخاب کنیم چرا که اثرات بسیاری از تصمیمات شوراها برای همیشه در شهرها باقی خواهند ماند و نسل‌های بعد از ما هم باید تاوان تصمیم‌گیری همین افراد غیرمتخصص را بدهند.

نکته مهم دیگر داشتن برنامه نامزدهای انتخاباتی است که این افراد برنامه‌های مدون خود را به مردم ارائه دهند و این امر مستلزم این است که آنها هم ظرفیت شهر و هم زیر ساخت‌ها و کمبودهای شهری را بشناسند تا بتوانند با یک کار کارشناسی شده اهداف شهری را دنبال کنند.
در مجموع نظر نگارنده متن بر این است که نبود تخصص و نداشتن برنامه مدون و متناسب با ظرفیت‌های شهر و همچنین نبود فیلترهای مناسب برای احراز صلاحیت‌های کاندیداهای ورود به شوراهای شهر موجب تشکیل شورا با حداقل کارایی و همچنین بعضاً باعث به وجود آمدن فساد در بدنه شوراها می‌شود که در نهایت نارضایتی مردم و پسرفت شهری را در پی خواهد داشت.

 

ادامه مطلب...

 
پس بیاییم در انتخابات شورای اسلامی شهر پیشوا , با اندکی تأمل و تفکر , افرادی آگاه , متخصص , متعهد , پاکدست , دلسوز و مردمی مانند خانم حوری سادات سلیمانی (کد 175) و آقایان سعید جنیدی جعفری (کد 154) , مرتضی چناری (کد 159) , عباس قلی زاده (کد 194) , حسین چناری (کد 158) , علی باختر (کد 146) و همچنین کاندیدای مستقل آقای حامد هداوندخانی(کد247) را انتخاب کنیم که با نظارت دقیق و بررسی های مناسب , شهر پیشوا را به اوج عمران و آبادانی و ارتقای رضایت شهروندان برسانند.

لذا تحقق این امر به نوع انتخاب ما در روز ۲۸ خرداد بستگی دارد که باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد و بدانیم که انتخاب چهره‌هایی مانند اعضای ائتلاف ذکر شده در بالا و همچنین کاندیدای مستقل آقای حامد هداوندخانی ، به تحقق شهری آباد و شهروندی شاد , منجر خواهد شد.

@رضا نورمحمدی - خبرنگار پیشکسوت

ادامه مطلب...

شوراها یکی از ارکان نظام و پارلمان محلی هستند که وظیفه مهم آنها پیگیری مسائل مهم شهری، انتخاب شهردار و نظارت بر اجرای امور است. اعضای شورای شهر را با توجه به وظایف مندرج در قانون شوراها، اگر جمعی از متخصصان شهرسازی، معماری، فرهنگی، جغرافیایی، جامعه شناختی و حقوقی تشکیل دهند بهتر می‌توان مسائل و مشکلات شهری را حل کرد.

 

ادامه مطلب...لذا شهرت، شعار و جناح بندی‌های سیاسی نباید دلیل بر انتخاب افراد باشد چرا که قرار است این افراد انتخاب شده به مدت چهار سال زمینه ساز اصلی‌ترین تصمیمات شهری باشند.با عنایت به نص صریح قانون اساسی درباره لزوم تشکیل و جایگاه شوراها، این مهم باید موردتوجه قرار گیرد که ماهیت شورای شهر یک نهاد خدماتی- اجتماعی است که باید از نگاه سیاسی به این نهاد پرهیز کرد.ادامه مطلب...اما باید گفت ساختار و ضوابط انتخاب اعضای شوراها و همچنین صلاحیت مورد نیاز جهت کاندیداتوری برای ورود به این نهاد مردمی قابل قبول نیست چرا که در انتخابات شوراها بر روی همه از هر صنف و با هر تخصصی باز است.علی رغم اینکه مدیریت شهری به لحاظ عملکرد یک مجموعه سنگین و تخصصی است، نیاز است افرادی در رأس آن حضور داشته باشند که قوانین و مدیریت شهری، جغرافیایی و حقوق شهروندی را به خوبی بشناسند و یا حداقل تجربه کرده باشند.ادامه مطلب...داشتن افرادی در شورا که تخصص کافی و در حوزه‌های مدیریت شهری ارتباط نزدیکی با مدیران شهری داشته باشند، می‌تواند به انتخاب شهرداری قوی و کارآمد منجر شود و طبعاً به دنبال آن شهری توسعه یافته را به همراه خواهد داشت.اما نکته قابل توجه که از دوره‌های گذشته انتخابات شوراهای شهر تا کنون با آن مواجه بوده‌ایم این است که هر کسی و از هر صنف و گروهی بدون کمترین آگاهی و تخصص از حوزه مدیریت شهری، پا به عرصه این انتخابات گذاشته تا شانس خود را برای تصاحب کرسی شورا محک بزند.


ادامه مطلب...بی شک نمونه بارز چنین انتخاب‌هایی را همه ما در شهرهای مختلف سراغ داریم که افرادی که کم‌ترین تخصص در حوزه شهری را دارند، اعم از سیاستمدار، بازاری، بازنشسته، ورزشکار، پزشک، خواننده، هنر پیشه و … با حزبی گری، شعار و شهرت پا به این کارزار انتخاباتی گذاشته‌اند و متأسفانه مردم ما هم با انتخابشان نشان داده‌اند که تخصص مرتبط و یا حتی نزدیک به امور شهرنشینی نامزدها کم اهمیت‌ترین دلیل انتخابشان است.

 

ادامه مطلب...با این وصف باید گفت از کسانی که با لابی گری، حزبی گری، شعار و شهرت بدون تخصص کافی پا به شورای تصمیم ساز شهری می‌گذارند نباید هم انتظار کار تخصصی و حل معضلات شهری را داشته باشیم.لذا بهتر است به جای یک آدم خوب اما غیرمتخصص در میان آدم‌های متخصص بهترین‌ها را انتخاب کنیم چرا که اثرات بسیاری از تصمیمات شوراها برای همیشه در شهرها باقی خواهند ماند و نسل‌های بعد از ما هم باید تاوان تصمیم‌گیری همین افراد غیرمتخصص را بدهند.

 

ادامه مطلب...


نکته مهم دیگر داشتن برنامه نامزدهای انتخاباتی است که این افراد برنامه‌های مدون خود را به مردم ارائه دهند و این امر مستلزم این است که آنها هم ظرفیت شهر و هم زیر ساخت‌ها و کمبودهای شهری را بشناسند تا بتوانند با یک کار کارشناسی شده اهداف شهری را دنبال کنند.
در مجموع نظر نگارنده متن بر این است که نبود تخصص و نداشتن برنامه مدون و متناسب با ظرفیت‌های شهر و همچنین نبود فیلترهای مناسب برای احراز صلاحیت‌های کاندیداهای ورود به شوراهای شهر موجب تشکیل شورا با حداقل کارایی و همچنین بعضاً باعث به وجود آمدن فساد در بدنه شوراها می‌شود که در نهایت نارضایتی مردم و پسرفت شهری را در پی خواهد داشت.

 

ادامه مطلب...


پس بیاییم با اندکی تأمل افرادی مانند آقای مهندس بیگی را انتخاب کنیم که با نظارت دقیق و بررسی های مناسب , شهر قدس را به اوج عمران و آبادانی و ارتقای رضایت شهروندان برساند.

 

ادامه مطلب...لذا تحقق این امر به نوع انتخاب ما در روز ۲۸ خرداد بستگی دارد که باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد و بدانیم که انتخاب چهره‌هایی متخصص، متعهد، پاکدست، دلسوز و با سابقه فعالیت در حوزه مدیریت شهری مانند آقای مهندس بیگی ، به تحقق شهری آباد و شهروندی شاد منجر خواهد شد.

 

ادامه مطلب...

ادامه مطلب...

ادامه مطلب...

ادامه مطلب...

مهندس علی بیگی,مهندس علی بیگی کاندیدای شورای اسلامی شهر قدس,علی بیگی کاندیدای شورای اسلامی شهر قدس,بهترین کاندیدای شورای اسلامی شهر قدس

ادامه مطلب...

🔹با حضور دکتر محسنی بندپی استاندار تهران , دکتر طاهری فرماندار شهریار , مهندس کاویانی شهردار پرتلاش و دلسوز شهریار ، اعضای شورای اسلامی شهر شهریار و تعدادی دیگر از مسئولین ، از تعدادی از پروژه های شهرداری شهریار رونمایی شد.

 

ادامه مطلب... 

 

افتتاح خانه فرهنگ وهنر شهریار با حضور استاندار تهران:

🔹همزمان با هشتمین روز از ایام دهه مبارک فجر یکشنبه ۱۹ بهمن ماه1399 با حضور دکتر محسنی بندپی استاندار تهران ،طاهری فرماندار شهرستان شهریار ، سردار ظهیری فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران ،کاویانی شهردار شهریار ، ریاست و اعضاء شورای اسلامی شهر و سایر مسئولین خانه فرهنگ وهنر کرشته شهریار احداث شده در زمینی به مساحت ۱۸۳۰مترمربع ، زیربنا ۷۸۷۰مترمریع ، اعتبار اولیه ۱۱۰میلیارد ریال و ارزش روز پروژه اعتباری بالغ بر ۷۸۰میلیارد ریال با امکاناتی همچون کتابخانه عمومی ، نگارخانه ، گالری ، سالن همایش و کنفرانس ، کارگاه های آموزشی و خانه سازمان های مردم نهاد افتتاح شد.همزمان با هشتمین روز از گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی خانه فرهنگ و هنر «کرشته» شهریار با حضور مسئولان استانی و محلی افتتاح شد.

 

ادامه مطلب...🔹کاویانی گفت:با توجه به اینکه خانه فرهنگ و هنر نقش به سزایی در گسترش فرهنگ شهروندی و ارج نهادن به فرهنگ و هنر در محلات می‌شود و همچنین خدمات فرهنگی و هنری و تأمین نیازهای فرهنگی شهر از قبیل برگزاری نمایشگاه‌های هنری در اینگونه محل‌ها انجام می‌گیرد احداث خانه فرهنگ و هنر از جایگاه ویژه ای برخوردار بود و امروز شاهد افتتاح آن هستیم.

🔹شهردار شهریار تصریح کرد:خانه فرهنگ و هنر کرشته شهریار در زمینی به مساحت ۱۸۳۰ مترمربع، زیربنا ۷۸۷۰ متر مربع، اعتبار اولیه ۱۱۰ میلیارد ریال و ارزش روز پروژه اعتباری بالغ بر ۷۸۰ میلیارد ریال و امکاناتی همچون کتابخانه عمومی، نگارخانه، گالری، سالن همایش و کنفرانس، کارگاه‌های آموزشی و خانه سازمان‌های مردم نهاد را نیز دارا می‌باشد.

 

ادامه مطلب... 

آئین کلنگ زنی احداث کلانتری های شهرک جعفریه و محمدآباد:


🔹با حضور استاندار تهران آئین کلنگ زنی کلانتری های جعفریه و محمدآباد برگزار شد.

🔹همچنین با حضور دکتر محسنی بندپی استاندار تهران ، طاهری فرماندار شهرستان شهریار ،سردار ظهیری فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران ، کاویانی شهردار شهریار ، ریاست و اعضاء شورای اسلامی شهر و جمعی از معتمدین محلی آئین کلنگ زنی احداث کلانتری شهرک جعفریه وتیسفون در زمینی به مساحت ۱۰۰۰مترمربع و زیربنا ۷۰۰مترمربع واعتبار اولیه ۴۲میلیارد ریال و احداث کلانتری محمدآباد در زمینی ۱۵۰۰مترمربع و زیربنا ۷۰۰مترمربع و اعتبار اولیه ۴۲میلیارد ریال برگزار شد.

🔹مهندس بهروز کاویانی ضمن تبریک ایام الله دهه فجر گفت: امروز شاهد کلنگ زنی کلانتری شهرک جعفریه و تیسفون در زمینی به مساحت یک هزار متر مربع و زیربنا ۷۰۰ مترمربع وبا اعتبار اولیه ۴۲ میلیارد ریال و احداث کلانتری محمدآباد در زمینی ۱۵۰۰ مترمربع و زیربنا ۷۰۰ مترمربع و اعتبار اولیه ۴۲ میلیارد ریال بودیم.این پروژه توسط شهرداری شهریار در راستای ارتقاء امنیت شهروندان احداث خواهد شد و امید است در دهه فجر سال آینده آماده افتتاح وبهره برداری باشد.

 

ادامه مطلب...

شروع عملیات اجرایی آسفالت بلوار پلیس (جاده تهران):

🔹با هدف افزایش ایمنی جاده های درون شهری و تسهیل در عبور ومرور وسایل نقلیه و با هدف ترمیم وبهسازی معابر ،عملیات روکش آسفالت بلوار پلیس (جاده تهران) به صورت مکانیزه به همت معاونت فنی وعمرانی در حال انجام می باشد.


ادامه مطلب...


رونمایی از تجهیزات سیستم شوتینگ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی:

🔹آیین رونمایی از تجهیزات جدید (سیستم شوتینگ نردبان ۳۲ متری)سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی با اعتباری بالغ بر ۸میلیارد ریال و با حضور حمید دمرچی لو سرپرست سازمان آتش نشانی شهریار،معاونت عملیات سازمان و کلیه آتش نشانان شهریار در محل ایستگاه مرکزی سازمان آتش نشانی برگزار گردید.

🔹شوت نجات دستگاهی است که به منظور تخلیه اضطراری افراد از ساختمان های بلند در مواقع ضروری و فوری طراحی شده است. این دستگاه ساکنین را در مواقع اضطراری و خطرناک مانند آتش سوزی به پایین هدایت می کند. شوت نجات می تواند در مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه به طور متوسط ۳۰۰ تا ۳۵۰ نفر را به بیرون هدایت کند.

🔹در مواقعی که شدت آتش سوزی به حدی بالا باشد که دسترسی به پله مسدود باشد و یا به علت شدت دود استفاده از پله امکان پذیر نباشد شوت نجات به صورت موثر مورد استفاده قرار می گیرد و ساکنین ساختمان را به بیرون هدایت می کند. علاوه بر این در ساختمان هایی که پله ی فرار در آن تعبیه نشده است استفاده از شوت نجات گزینه ی مناسبی برای نجات جان افراد ساکن آن ساختمان است. شوت نجات در مواقع حساس می تواند برای افرادی که ناتوانی حرکتی داشته و توانایی پایین آمدن از پله ها را ندارند عملکرد خوبی داشته باشد و در هنگامی که در حادثه ای فردی در حال حمل فرد مصدوم دیگری است شوت نجات موجب تسریع در خروج آنها می شود.

 

ادامه مطلب...

آئین افتتاح آموزشگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی شهرک مریم با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش:

🔹سه شنبه ۲۸ بهمن ماه سال جاری و با حضور حمیدی معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش ، مهندس کاویانی شهردار شهریار ، صیدلو مدیرکل آموزش وپرورش شهرستان های استان تهران وسایر مسئولین ، آموزشگاه ۱۲ کلاسه حکیم ابوالقاسم فردوسی شهرک مریم(فاز یک اندیشه) احداث شده توسط شهرداری شهریار در زمینی به مساحت ۲۲۰۰مترمربع و زیربنا ۱۴۵۰مترمربع و اعتباری بالغ بر ۷۵میلیارد ریال افتتاح شد.

 

ادامه مطلب... 

افتتاح مجموعه ورزشی شهدای اسکمان با حضور معاون استاندار تهران:

🔹سه شنبه ۵اسفندماه سال1399 با حضور خانواده معظم شهدا ، مهندس چراغعلی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران ، صحرایی مدیرکل دفتر فنی استانداری ، طاهری فرماندار شهرستان شهریار ، کاویانی شهردار شهریار و سایر مسئولین ، مجموعه ورزشی شهدای اسکمان احداث شده توسط شهرداری شهریار در زمینی به مساحت ۲۱۰۰مترمربع با ارزشی بالغ بر ۷۰میلیارد ریال ودارای سالن ورزش های توپی و سالن ورزش های رزمی به افتتاح رسید.

 

ادامه مطلب... 

بازدید میدانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران از پروژه تقاطعات بسیج وجهاد:


🔹سه شنبه ۵ اسفند ماه سال جاری مهندس چراغعلی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران به همراه صحرایی مدیر کل دفتر فنی استانداری ،طاهری فرماندار شهرستان شهریار ،کاویانی شهردار شهریار ،اعضاء شورای اسلامی شهر به صورت میدانی از پروژه های در حال احداث تقاطعات میدان بسیج وجهاد بازدید نمودند.

🔹مهندس کاویانی در حاشیه این بازدید به میزان پیشرفت فیزیکی دو پروژه مهم میدان بسیج وجهاد اشاره کرد وگفت:خوشبختانه در یک ماه گذشته دو پروژه شاخص شهرداری پیشرفت خوبی داشته که میدان جهاد هم اکنون دارای پیشرفت فیزیکی ۷۰درصد می باشد.

🔹شهردار شهریار به مشکلات پیش روی این پروژه نیز اشاره کرد وافزود:موانع موجود در پیشرفت پروژه تملک املاک،جابجایی تاسیسات خدماتی (آب،برق،گاز،فیبر نوری) می باشد که با برخی از مالکان املاک معارض توافق صورت گرفته است و مابقی املاک که همکاری نمی کردند مجوز ضرورت اجرای طرح گرفته شده است و همچنین ادارات خدمات رسان با حمایت های مجموعه فرمانداری جهت رفع موانع همکاری لازم را دارند.

🔹وی یادآور شد:پیمانکار پروژه قول افتتاح فاز اول پروژه میدان جهاد برای قبل از اتمام سال جاری را داده است و امیدواریم با بهره برداری از فاز اول بخشی از مشکلات ترافیکی مرتفع گردد.

 

ادامه مطلب... 

بازدید شهردار شهریار و اعضاء شورای اسلامی شهر از پروژه گرمخانه و مددسرای نگار:


🔹چهارشنبه ۶ اسفندماه سال 1399 مهندس کاویانی شهردار شهریار به همراه دکتر شهبازیان و مهندس درخشان از اعضاء شورای اسلامی شهر از پروژه در حال احداث گرمخانه و مددسرای نگار بازدید میدانی بعمل آورده و از نزدیک روند پیشرفت فیزیکی پروژه را مورد بررسی قرار دادند.

🔹گرمخانه و مددسرای نگار در زمینی به مساحت ۲۸۵۰مترمربع (اهدائی خانواده شهبازیان)و زیر بنا۱۰۸۰مترمربع با هدف ساماندهی معتادین متجاهر و کاهش آسیب های اجتماعی و نیز نگهداری از افراد بی سرپناه توسط شهرداری شهریار در حال احداث می باشد و عملیات عمرانی این مرکز تا کنون به پیشرفت فیزیکی ۹۰% رسیده است.


🔹مهندس کاویانی ، پروژه‌های شهرداری شهریار را به صورت عدالت محور در تمام شهریار برشمرد و خاطر نشان کرد: از آنجا که در سیستم مدیریت شهری برطرف کردن نیازهای تمام مناطق شهر در الویت قرار دارد و با این هدف پروژه‌هایی نیز در مناطق دیگر به مرحله بهره برداری رسیده اند که در مناسبت‌های بعدی به افتتاح می‌رسد.

🔹مهندس کاویانی از تمامی مسئولان به جهت پیش برد این پروژه ها ، صمیمانه قدردانی و تشکر کرد و اظهار داشت: امیدوارم با به بهره برداری رسیدن پروژه‌ها گام مهمی در توسعه شهر و رفاه شهروندان برداریم و شاهد نشاط و امنیت خاطر شهروندان باشیم.

ادامه مطلب...

همانطور که می دانید تعداد بسیار زیادی مغازه زیتون فروشی در شهرهای رودبار و منجیل وجود دارد اما به طور قطع نمیتوان خوب یا بد بودن و کیفیت محصولات آن مغازه ها را تعیین نمود.مسافران و گردشگران در انتخاب و مراجعه به این مغازه ها دچار سردرگمی و دودلی می شوند و از سوی دیگر تعدادی از کارکنان این مغازه ها به زور مشتریان را به واحدهای صنفی خود می کشانند.

سایت خبرتهران با عنایت به لزوم معرفی اصناف برتر در حوزه گردشگری و برترین سوغات سراهای کشور ، پس از بررسی نسبت به انتخاب برند "شکوفه زیتون" در شهرستان رودبار ، به عنوان بهترین واحد عرضه زیتون و مشتقات مربوطه در کشور اقدام کرد تا از این پس با خیالی آسوده ، نسبت به مراجعه و خرید اقدام فرمائید.

این واحد صنفی افتخار دارد در ایام بیماری کرونا , محصولات درخواستی شما هموطنان گرامی را که قادر به مسافرت نمی باشید , از طریق پست , تیپاکس و اتوبوس , برای شما ارسال نماید.

لذا به ایرانگردان و گردشگران توصیه می گردد برای تهیه انواع زیتون باکیفیت و سایر محصولات از قبیل روغن زیتون ، زیتون پرورده ، مرباجات ، ترشی جات ، زیتون شور و صنایع دستی ، از این برند خریداری نمایند.


@لیست محصولات برند شکوفه زیتون:

1-.روغن زیتون بودار محلی
2.روغن زیتون بدون بو محلی ویژه سرخ کردن
3.روغن زیتون طبی
4.زیتون برورده سفارسی
5.زیتون پرورده ( وکیومی )
6.زیتون ربی ، معجون ( وکیومی )
7.زیتون کنسروی یونان و ترک
8.زیتون کنسروی درشت محلی
9.زیتون کنسروی متوسط محلی
10.زیتون بدون هسته درشت محلی
11.زیتون بدون هسته متوسط  محلی
12.زیتون شکسته درشت محلی
13.زیتون شکسته متوسط محلی
14.رب ازگیل
15.زیتون سیاه اسپانیا
16.صابون زیتون سرکف درجه یک
17.رب انار ترش محلی درجه یک
18.رب انار ترش
19.رب انار شیرین محلی درجه یک
20.رب انار شیرین
21.آب انار ترش محلی
22.رب نارنج محلی درجه یک
23.دلار ( نمک سبز )
24.بادام زمینه آستانه
25.عسل محلی

26.مربای شقاقل ( کوچک ، بزرگ )
27.مربای بهار نارنج ( کوچک ، بزرگ )
28.مربای بالنگ ( کوچک ، بزرگ )
29.مربای تمشک ( کوچک ، بزرگ )
30.مربای پرتقال
31.مربای کام کوات
32.سیر ترشی ( تازه ، کهنه )
33.ترشی هفت میوه
34.ترشی آلو جنگلی
35.ترشی برگه قیصی
36.ترشی آلبالو
37.ترشی گیلاس
38.ترشی زغال اخته
39.ترشی تمبر هندی
40.ترشی گل سیر
41.ترشی ازگیل
42.ترشی مخلوط میوه
43.لواشک رولتی انار
44.لواشک سمبوسه ای
45.لواشک محلی
46.چای سبز لاهیجان
47.چای بهاره ممتاز لاهیجان
48.گردو با پوست
49.فندوق و انواع تخمه
50.باقالی مازندرانی

و انواع صنایع دستی زیبای استان گیلان


آدرس:استان گیلان - رودبار - خیابان شهید انصاری - روبروی هتل زیتون

تلفن های تماس: 01334620495 - 01334622634
شماره همراه: 09115496914 - 09354543049

صفحه اینستاگرام: http://instagram.com/zeytoon1390

زیتون شکوفه زیتون رودبار , زیتون شکوفه زیتون , بهترین زیتون رودبار , بهترین زیتون , فروشگاه شکوفه زیتون , بهترین روغن زیتون , زیتون رودبار , زیتون منجیل

ادامه مطلب...


اگر حلوا شکری واقعا از روغن کنجد تهیه شده باشد که سرشار از اسید های چرب غیر اشباعی نظیر امگا 3، امگا 6 و امگا 9 است، می ‌تواند اسیدهای چرب ضروری بدن را تامین کند، البته به شرطی که به خوبی فرآوری شده باشد و در حرارت مناسب تهیه شده و شرایط نگهداری آن ها نیز مناسب باشد.این چربی‌ ها علاوه بر تامین کالری برای سلامت پوست و مو و فرآیند رشد و نمو نیز مفید است.به غیر از ترکیبات یاد شده نظیر قند های ساده که با فیزیولوژی بدن خیلی سازگاری نداشته و مناسب نیستند، اسیدهای چرب آن، ویتامین ‌ها و املاح موجود در کنجد برای بدن مفید هستند.

 

ادامه مطلب...برای بچه‌ ها حلواشکری می ‌تواند غذای جایگزین در وعده صبحانه و برای بچه ‌هایی که کم وزن هستند می ‌تواند میان ‌وعده خوبی باشد. اما یک نکته ی مهم که در مورد ارده یا روغن کنجد وجود دارد توجه به کیفیت ارده است. اگر ارده کاملا از روغن کنجد تهیه شده باشد، ارزشمند است.حلوا شکری طبیعی و ارده باید از کنجد و روغن کنجد خالص تهیه شوند.مهم ‌ترین ویژگی حلواارده روغن آن به نام ارده است که در مقایسه با کره، چربی ‌های زیان باری ندارد.این محصولات ارزشمند که به تقویت حافظه و درمان اختلالات کبدی و کلیوی می انجامد , بسیار دلپذیر خواهد بود اگر بر سر سفره های صبحانه سرو شود.

 

ادامه مطلب...محصولات کنجدی "عارف اردکان" با مدیریت توانمند آقای کمالی اردکانی در شهر زیبا و تاریخی اردکان در استان یزد , با رعایت پروتکل های بهداشتی و با ارائه باکیفیت ترین و متنوع ترین محصولات (ارده - حلوا ارده - - حلوا شکری - روغن کنجد - کنجد - انواع شیره) , به عنوان یکی از پرطرفدارترین برندهای این صنعت از سوی سایت خبرتهران در سال 1399 معرفی شده است.شما می توانید به صورت حضوری از فروشگاه مرکزی خرید کرده و یا از طریق تلفن یا فاکس , سفارشات خود را به "عارف" منعکس فرمائید تا در سریع ترین زمان ممکن برای شما ارسال گردد.

این برند از سوی سایت خبرتهران به عنوان برند برتر محصولات کنجدی ایران در سال 1399 انتخاب شده است.لذا به ایرانگردان و گردشگران توصیه می گردد در سفر به اردکان یزد , از این مجموعه خرید نمایند.ادامه مطلب...

 

آدرس:استان یزد - شهر اردکان - بزرگراه سردار عاصی زاده - روبروی هتل کاریز

صفحه اینستاگرام عارف - http://instagram.com/aref_ardakan_co

شماره همراه - 09134531036

شماره فروشگاه مرکزی - 32229060-035

 

ادامه مطلب...

 

حلوا ارده عارف اردکان,ارده عارف اردکان,کنجدی عارف اردکان یزد,بهترین ارده اردکان یزد,بهترین حلوا ارده اردکان یزد,روغن کنجد عارف اردکان,بهترین روغن کنجد اردکان یزد,کمالی اردکانی,رضا نورمحمدی,عطیه مومنی,سفر,بلیت,تور,ایرانگردی,گردشگری

ادامه مطلب...


جگرکی طوفان با مدیریت آقای جواد عزیزی از کبابی های معروف و پرطرفدار در شرق تهران است که با انواع کباب های لذیذ , از دل و جگر و قلوه و بال و کتف گرفته تا کباب کوبیده و جوجه کباب و موارد دیگر , در خدمت شما می باشد.کادر مدیریت حرفه ای و همچنین بهترین و مجرب ترین پرسنل و استفاده از بهترین مواد اولیه , جگرکی طوفان را به یکی از انتخاب های اول مبدل ساخته است.جگرکی طوفان با محیط خانوادگی و خوبی که دارد , مورد توجه مردم قرار گرفته است.پرسنل میهمان نواز , نان داغ پخت می کنند و جگر تازه و کباب ها را با نان و سبزی و لیمو برای مشتریان سرو می کنند.

 

ادامه مطلب...


جگرکی طوفان با استفاده از بهترین و تازه ترین انواع جگر ، آماده پذیرایی از میهمانان خود میباشد و همچنین دارای فضای مناسب خانوادگی و محیطی گرم و دوستانه و سرویس دهی عالی برای  عزیزانتان است که در نهایت شما میتوانید لحظات خوشی را در محیط خوب این مجموعه سپری کنید.

استفاده از مواد اولیه درجه یک ، حضور دائمی کباب پز مجرب ، رعایت اصول بهداشتی ، کیفیت بالای غذا ، رعایت اصول مشتری مداری و رضایتمندی میهمانان ، از جمله مواردی است که این مجموعه را در بلندای افتخار قرار داده است.

 

ادامه مطلب...هدف از راه اندازي جگرکی طوفان ، ايجاد محيطي امن براي رضایتمندی تمام سلايق غذايي و از هر گروه سني از مشتريان بوده است. اینجا با انواع کباب های لذیذی که ارائه می‌کند ، نه تنها برای اهالی منطقه ، بلکه برای بسیاری از مسافران شناخته‌ شده است و جزو پیشنهادات خوب برای نوش جان کردن غذا برای شما مشتریان عزیز است.در (جگرکی طوفان) هدف ، خلق لحضاتی سرشار از آرامش در محیطی بسیار راحت وبا امکاناتی خاص برای میهمانان گرامی میباشد.

کباب های خوشمزه که از بهترین و تازه ترین مواد اولیه تهیه شده اند , یک روز خوب را برای شما در جگرکی طوفان خواهند ساخت. طعم خاص کباب‌های "جگرکی طوفان" را شاید در جای دیگری نتوانید تجربه کنید.این کبابی با سرویس دهی عالی و برخورد مناسبی که کارکنان آن با مشتریان دارند ، سبب شده اند که فضای دلپذیری را به وجود بیاورند.

 

ادامه مطلب...

 
این جگرکی به عنوان جگرسرای نمونه شرق تهران در سال 1399 از سوی سایت خبرتهران انتخاب شده است.لذا به شما توصیه می شود برای یکبار هم که شده , سری به جگرکی طوفان بزنید.

آدرس: تهران - میدان شهدا (ژاله) - ضلع جنوبشرقی

تلفن: 33798959


همراه: 09127775660 

ساعات کار: 7 صبح تا 12 شب

اینستاگرام: http://asnafyab.ir/33509439

 

ادامه مطلب...

 

بهترین جگرکی شرق تهران,بهترین جگرکی میدان شهدا,بهترین جگرسرای میدان شهدا,بهترین جگرسرای شرق تهران,قصر جگر بره طلایی

ادامه مطلب...

 

گروه تزئینات آبنوس با بیش از ۳۰ سال سابقه درخشان در صنعت درودگری , رنگ کاری و ام دی اف و با به کارگیری بروزترین ابزارهای روز , شروع به تولید انواع محصولات تزئینی برای منازل و ادارات به صورت جزئی و عمده کرده است.این مجموعه با مدیریت استاد محمد شیخی و با نظارت استاد علی شیخی با برند M.SH فعالیت حرفه ای خود را از سال ۱۳۷۶ گسترش داد تا با پشتکار و همت و اتکا به اعتماد مردمی , به یک برند ماندگار و مورد اعتماد تبدیل شود.

 

ادامه مطلب...

 

این مجموعه در جهت کارآفرینی , در اقدامی در خور تقدیر , به جذب نمایندگان فروش محصولات با شرایط خاص در سراسر کشور اقدام کرده است که سبب رونق کسب برای تعدادی از هموطنان عزیز شده است.

از فعالیت های این گروه می توان به دیوار سازی آمفی تئاتر دانشگاه میدان حر تهران , طراحی و ساخت کفپوش های تالار وحدت , مجموعه سازی نرده های چوبی شهرک فردیس کرج و آمفی تئاتر های تعدادی از شهرهای ایران اشاره کرد.

 

ادامه مطلب...

 

حقیقت این است که همه ی افراد به دنبال زیباسازی محیط اطراف خود برای لذت بردن بیشتر از زندگی و احساس رضایت از زندگی هستند. بدون شک هر فردی از اینکه در محیطی زیبا و منظم زندگی کند بیشتر از محیط نامنظم و ناموزون لذت میبرد و این یک نیاز درونی در بین تمامی افراد میباشد که به دنبال زیبایی هستند و از زیبایی لذت میبرند.

یکی از این محیط ها که افراد زمان بسیار زیادی را در آن سپری میکنند و به نوعی پناهگاه افراد برای داشتن حس آرامش و امنیت می باشد محیط منزل میباشد. با وجود دغدغه های بسیار زیادی که امروزه در زندگی تمامی افراد به وجود آمده است و افراد زمان زیادی را در بیرون منزل مشغول کار و سرو کله زدن با ادمهای  زیادی هستند ، گاهی پیش می آید که دچار ناراحتی و فشار عصبی می شوند و دوست دارند با رسیدن به منزل خود تمامی این مشکلات را به دست فراموشی سپرده و احساس ارامش کرده و در منزل خود به همراه خانواده به استراحت بپردازند.

پس چه بهتر که منزلی زیبا و آرامش بخش داشته باشند که با قرارگیری در آن و نگاه به محیط افراد هرچه بیشتر احساس آرامش کرده و در کنار خانواده خود ساعات خو ب و لذت بخشی را تجربه کنند.

 

ادامه مطلب...گروه تزئینات آبنوس با سالها تجربه در زمینه طراحی دکوراسیون و تزئینات چوبی منازل و ادارات و با بهره گیری از بهترین طراحان و استادان نجاری در این زمینه که با رنگ و مد و طراحی نیز آشنایی دارند , مفتخر است که پروژه های زیبا و خاص بسیاری را اجرا کرده است و رضایت حداکثری مشتریان خود را به دست آورده است.

با توجه به شرایط کنونی و مشکلات ناشی از شیوع بیماری منحوس کرونا و بخاطر سهل بودن خریداری مشتریان , مجموعه اقدام به فروش به صورت آنلاین در اینستاگرام نموده است.گروه آبنوس همچنین آماده عقد قرارداد با کلیه ارگان های دولتی و خصوصی می باشد.ضمنا از انتقادات و پیشنهادات ارزشمند شما , استقبال می کنیم.

 

ادامه مطلب...

 

شماره های تماس - 09128944738 و 09017226544 (استاد محمد شیخی)

 

صفحه اینستاگرام: http://instagram.com/tazinat.abnus

 

ادامه مطلب...

 

گروه تزئینات آبنوس,گروه نجاری آبنوس,گروه درودگری آبنوس,تزئینات آبنوس,محمد شیخی تزئینات آبنوس,محمد شیخی نجاری آبنوس,بهترین تزئینات خانگی

ادامه مطلب...

 

فیلمبرداری فیلم سینمایی "نگاه سرد"  به کارگردانی مازیار قلمی و تهیه کنندگی مهدی علمی نیا به پایان رسید.

پس از بیست جلسه فیلمبرداری فشرده و با رعایت پروتکل های بهداشتی در شهرستان ساوجبلاغ و تهران به پایان رسید.

آرش مومنی از جمله بازیگران مطرح این فیلم است که با کوله باری از تجارب حضور در فیلم ها و سریال ها , در این فیلم نقش آفرینی می کند.


داستان این فیلم روایت زنی است با گذشته ای نامعلوم که  به منظور تغییر در زندگی اش به منزل خواهر و شوهر خواهرش نقل مکان می کند غافل از اینکه.........

 

ادامه مطلب...


عوامل این فیلم عبارتنداز:


تهیه‌کننده: مهدی علمی نیا
نویسنده و کارگردان: مازیار قلمی
مجری طرح :خانه فیلم و هنر ایرانیان


و دیگر عوامل اصلی فیلم:
دستیار تهیه کننده :نازنین زینب علمی نیا
مدیر تولید :علی ساده
طراح گریم :آلن دهرونی نژاد
طراح صحنه :فرشید داوودی
طراح لباس: لیلی کیمیایی
مدیر فیلمبرداری: مهدی علمی نیا
فیلمبردار:سیامک خانقلی
صدابردار :علی باقری
دستیار یک و برنامه ریز: امیر سلیمانی
مدیر تدارکات :مهدی معدندار
مدیر بازسازی صحنه: علیرضا معدندار
مدیر دفتری: علیرضا نادر
مدیر تبلیغات: مهدی سلیمی
عکاس :جواد علمی نیا

و بازیگران اصلی:
بابک نوری
نسیم قلی زاده
آزاده رفعتی
شروین وحدت
آرش مومنی
دلارام ترکی

 

ادامه مطلب...


تنظیم خبر: رضا نورمحمدی
فیلم سینمایی نگاه سرد,فیلم نگاه سرد,نگاه سرد,آرش مومنی,آرش مومنی فیلم نگاه سرد,مازیار قلمی فیلم نگاه سرد,مهدی علمی نیا فیلم نگاه سرد

 

 ادامه مطلب...

 

خوشبختانه امروزه روند تحولات اجتماعي به گونه اي در جريان است كه نگرش افراد نسبت به علم روان پزشكي و روان شناسي تغيير كرده است. به گونه اي كه فعاليت اين رشته هاي تخصصي فقط معطوف به اختلال و بيماري هاي روان پزشكي نيست. بلکه طيف زيادي از افراد با انگيزه ها و اهداف مختلفي از جمله پیشگیرانه و ارتقاء کیفیت سبک زندگی به کلینیک روانشناسی ، مرکز مشاوره و روانشناسی مراجعه می کنند از جمله مشاور کودک ، آشنايي با پديده بلوغ ، شناخت تفاوتهاي شخصيتي و رفتاري و جنسی زنان و مردان ( سکس تراپی )، انگيزه هاي شغلي ، مديريت هيجانات ، بهبود توجه و تمرکز و حافظه( نوروفیدبک و…)، مشاوره ازدواج و ….. اين نكته نیز شایان توجه است كه مطالعات متعددي نشان داده كه جلسات آموزشي منجر به تغيیر ساختارهاي مغزي و بهبود سبک زندگی خواهد شد. این يعني بدون مداخلات دارويي و صرفا فقط از طريق روان درماني و جلسات آموزشي(فردی، گروهی و کارگاهی) ساختار شناختی مغز تغيیر می کند. 

کلینیک روانشناسی و مشاوره نگاه با مجوز رسمی از سازمان بهزیستی شهر تهران با مدیریت و مسئولیت فنی خانم دکتر الهه ظاهری دارای دکتری روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی،در اول مهرماه 1395 در شرق تهران افتتاح گردید .افتخار این مجموعه بهره‌مندی از رواندرماگرانی مجرب و مسلط در حوزه‌های متعدد است:

    مشاور خانواده و خانواده درمانی
    مشاور زناشویی و زوج درمانی
    مشاور پیش از ازدواج یا طلاق
    مشاوره تحصیلی و شغلی
    مشاوره فردی و افزایش رضایتمنی از زندگی
    فرزند پروری صحیح
    درمان اختلالات رفتاری و روانشناختی کودکان و نوجوانان
    درمان اختلالات بالینی از جمله اضطراب،افسردگی،وسواس،اختلالات شخصیتی و مشکلات جنسی
    اجرا و تفسیر انواع تست‌ها و آزمون‌های روانشناختی معتبر و کارامد
    درمانهای گروهی برای مشکلات و آسیب‌های اجتماعی
    برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مهارتی تخصصی و عمومی

این متخصصین با رویکردهای درمانی بروز و معتبر همچون روانکاوی،تئوری انتخاب،CBT،ACT،TAT،EFTوDBT در خدمت شما مراجعین محترم خواهند بود.

 

ادامه مطلب...انگیزه افزودن شادکامی و آرامش در زندگی هموطنان گرامی و بهبود سلامت روان جامعه و همچنین جاری شدن موفقیت های خانوادگی و شخصی در تمام لحظات آنها ، طی سالیان متوالی دغدغه اصلی کلینیک نگاه بوده است که با کادری مجرب آمادگی دارند تا در تمامی مراحل زندگی همراهتان باشند. این مرکز در تخصص ها ی مختلف در فضایی آرام و خالی از تنش ها و استرس های محیط بیرونی امروزمان، پذیرای مراجعین محترم می باشد .

تیم نگاه با سپری کردن مدارج بالای تحصیلی و تجربیات ارزنده همراه با گواهینامه های داخلی و بین المللی از مراکز معتبر اروپایی، در حوزه های کودک ، نوجوان ، روابط زوجی، تعاملات بین فردی ، روان درمانی ، اعتیاد ، اضطراب ، افسردگی و … آماده خدمت رسانی می باشند. از فعالیت های بسیار مفید کلینیک نگاه ، برگزاری کارگاهها و کلاس های آموزشی برای اقشار مختلف و در مجموعه های سنی گوناگون می باشد.

این مجموعه با نگاه ویژه به کودکان و آینده سازان ایران زمین ، تلاش می کند تا کودکانمان به دور از تنش ، خود را در فضای بازی کودکانه حس نمایند . تمام تلاش این تیم کارآمد ، رسیدگی به معضلات جامعه و نسل جوان است که در مرحله آمادگی پیش از ازدواج قرار دارند . کلینیک نگاه با استفاده از فضای آموزشی منحصر به فرد خود و اساتید برجسته اقدام به مشاوره قبل و پس از ازدواج به منظور آماده سازی جوانان و آگاهی آنها به مسائل مرتبط با انتخاب همسر اقدام نموده است .

 

ادامه مطلب... 


آدرس:تهران ، خیابان پیروزی غرب ، بین خیابان اول و دوم نیرو هوایی ، جنب سازمان انتقال خون جنب سازمان انتقال خون ، پلاک 261، واحد یک
   
شماره های تماس:   

    ۰۲۱۳۳۷۸۳۴۲۹

    ۰۹۳۷۵۱۸۴۲۸۹

وبسایت:

http://.negahclinic.com

ادامه مطلب...

کلینیک روانپزشکی نگاه,پزشک,پزشکی و سلامت,کلینیک روانشناسی نگاه,بهترین روانپزشک,رضا نورمحمدی,عطیه مومنی,بهترین روانپزشک تهران,سایت پزشکی,بهترین دکتر عمومی,بهترین متخصص,بهترین درمانگاه,بهترین مشاوره تهران

Google

در اين سایت
در كل اينترنت

 

تماس با ما

 

 

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس "آپلودآپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس

کوتاه کننده لینک

آپلود عکس